W114 W115 strich8 Mercedes Benz Oldtimerforum

Brief-Generator bezwaren aan Belastingdienst

Berry

Brief-Generator bezwaren aan Belastingdienst
Gepost op: 24 februari 2014, 17:08:56
In december 2013 is het belastingplan doorgedrukt waardoor de vrijstellingsleeftijd definitief naar 40 jaar gaat. Bezwaar maken  Het is van belang te weten dat u enkel bezwaar kunt maken nadat u de rekening voor motorrijtuigenbelasting (MRB) betaald heeft. U dient de rekening te betalen voor de uiterste betaaldatum, zoals vermeld op de rekening die u van de Belastingdienst heeft ontvangen, normaal gesproken is de uiterste betaaldatum een maand na dagtekening van de rekening.  Na betaling van de rekening (en dus niet na ontvangst van de rekening) heeft u maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken, dat kan middels de bezwarentool van Stichting Autobelangen. https://www.vrijstellingoldtimer.nl/bezwaren-generator/