W114 W115 strich8 Mercedes Benz Oldtimerforum

Wanneer is een Mercedes Oldtimer een Oldtimer: bij 30 of 25 jaar?

W114 W115 Forum

Bij ons in Nederland maar ook in omringende landen, wordt gespeculeerd over de leeftijdsgrens voor een auto die als klassieker, oldtimer of historisch voertuig door het leven gaat.
Europeesch gezien hanteert de douane -volgens douanewetgeving, de grens op 30 jaar, dit in tegenstelling tot de belasting en inschrijfregistratie, waarin de leeftijd wisselt van 25 tot 30 jaar. In Engeland bestaat een andere afspraak, de belastinggrens is op 1973 gesteld.
Wij in Nederland zitten met 25 jaar aan de lage kant. Helaas gaat dit veranderen per 1 januari, omdat dan de huidige vrijstelling bevroren gaat worden. Dit betekent dat er na deze datum geen enkele auto, dus ook geen W114 of W115 meer vrijgesteld wordt van de MRB op grond van de leeftijd. Alle voertuigen die op dat moment 25 jaar en jonger zijn (vanaf 1 januari 1987) zullen dan niet meer voor de belastingvrijstelling in aanmerking komen. Dit zou betekenen dat er dan motorrijtuigenbelasting moet worden betaald voor de voertuigen van 1987 en jongere bouwjaren, ook al zijn deze dan ouder dan 25 jaar.

De belangenvereniging voor oldtimers (FEHAC) stelt zich op het standpunt dat de bevriezing gekoppeld was aan de invoering van de kilometerheffing en dat als deze geen doorgang vindt ook de vrijstelling met een glijdende bouwjaargrens weer zijn intrede zou moeten maken. De FEHAC maakt zich hiervoor hard bij de politiek. [ W114W115Forum ]